Събития

Правила за посещение на групови тренировки в спортен клуб “Power Play“,
съобразени със заповед на Министърът на здравеопазването
РД-01-268/15.05 2020

1. Всички групови тренировки се свеждат до 10 участници, като записването за тях не се променя, а дните и часовете са:
Понеделник от 18:15 до 19:00
от 19:15 до 20:00
от 20:15 до 21:00

Вторник от 12:00 до 12:45
от 18:15 до 19:00
от 19:15 до 20:00
от 20:15 до 21:00

Сряда от 18:15 до 19:00
от 19:15 до 20:00
от 20:15 до 21:00

Четвъртък от 12:00 до 12:45
от 18:15 до 19:00
от 19:15 до 20:00
от 20:15 до 21:00

Петък от 18:15 до 19:00
от 19:15 до 20:00

Събота от 10:00 до 10:45

2. В общите части на клуба (каса, бар, съблекани, бани, тоалетни, сервизно помещение) се допускат едновременно не повече от 4 човека (двама в дамска съблекалня и двама в мъжка съблекалня). След извършване на необходимите приготовления, готовите трениращи се настаняват на предварително указаните места в тренировъчната зона на клуба. Следващи лица се допускат в общите части на клуба до запълване на гореспоменатият лимит от 4 човека.
3. След приключване на тренировъчният процес, всички участници оставят използваните клубни принадлежности в тренировъчното помещение и се отправят по максимум двама души (двама за дамската и двама за мъжката съблекалня) към общите части, като се започне от най-близо стоящите до изхода. Останалите изчакват в тренировъчната зона до освобождаване на място в обчите части.
4. В клуба не се допускат лица, по-рано от 15 минути преди началния час на предстоящата тренировка, но не и преди да се изпълнят изискванията по т.2 от правилата за посещение.
5. По всяко време от пребиваването си на територията на спортен клуб “Power Play”, всички присъстващи са длъжни да спазват необходимата физическа дистанция, както и за околните външни зони.
6. Преди всяка тренировка се извършва дезинфекция от служителите на клуба.
7. Ръководството и служителите на спортен клуб “Power Play”, запазват правото да не допуснат лица, които не спазват указаните мерки или са във видимо влошено здравословно състояние.
Гореспоменатите правила са в сила до 14.06 2020 или до нова заповед на Министъра на здравеопазването отменяща настоящата заповед.
Моля, всички да спазват съвестно описаните мерки и правила, за да се пазим взаимно. Бъдете максимално експедитивни в приготовленията си си за тренировка и/или при напускане на клуба.
Нека се забавляваме и бъдем много здрави 

Спортен клуб “Power Play” 15.05 2020
Тина

***
Считано от 20.04.2019, при посещение в залата се въвежда правилото за депозит.
Всеки посетител на залата се задължава да предостави депозит в размер от 10лв еднократно, на касата на спортен клуб PowerPlay.
Този депозит ще бъде удържан при непосещение на запазено място за даден ден, час и тренировка, ако посетителят не анулира своето запазено място в системата най-малко два часа преди началния час на тренировката като начинът на анулиране е описан в потвърждаващия имейл за вашата резервация.
Депозитът ще бъде върнат при заявено желания от страна на клиента и потвърждение, че няма да посещава тренировки и да резервира място за период по-дълъг от един месец.
Ако депозитът бъде удържан поради неспазване на правилата за резервация и анулиране на тренировки, посетителят е длъжен да остави нов такъв в същия размер при следващо посещение.
Това правило се повтаря при всяко удържане на депозит.
Правилата на залата не са обвързани с регулярния начин на заплащане на тренировка от клиента: кеш, месечна карта, карта Мултиспорт или Содексо (Спорт Пас).

Управителят и представителите на клуба си запазват правото да откажат посещение на клиент.