Високо интензивна интервална тренировка (HIIT)

HIIT (High Intensity Interval Training) – високоинтензивна интервална тренировка. Интервалите на физическа активност в HIIT тренировката варират от 10 до 120 секунди. Интензитетът зависи от дължината на интервалите. Този метод се фокусира върху подобряване на мускулната сила и издръжливост, като едновременно се изгарят мазнините в проблемните зони. Тренировката е силова, включва тежести и базови упражнения. Може да се фокусира върху определена мускулна група или да се тренира цялото тяло, в зависимост от целите ви.